پایگاه خبری شهرداری: امسال برای دومین‌بار برنامۀ حرکت کاروان خودروهای گل‌آرایی شده در سطح شهر نجف‌آباد به مناسبت عیدغدیر برگزار شد.

کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر

پایگاه خبری شهرداری: امسال برای دومین‌بار برنامۀ حرکت کاروان خودروهای گل‌آرایی شده در سطح شهر نجف‌آباد به مناسبت عیدغدیر برگزار شد.
علاقه‌مندان شرکت در این برنامه بعد از ثبت‌نام اولیه، خودروهای خود را صبح جمعه ۱۷مرداد تحویل پارکینگ طبقاتی میرداماد داده و حوالی ساعت ۴عصر خودروی گل‌زده شده را تحویل گرفتند.
عصر جمعه حرکت این کاروان خودرویی در سطح شهر نجف‌آباد شروع شد و پیش از نماز مغرب و عشاء به میدان مرکزی شهر بازگشتند تا طی بازه زمانی برگزاری نماز مغرب و عشاء، امکان بازدید و عکس گرفتن عموم شهروندان از این خودروها فراهم باشد.
تهیه گل‌های مورد نیاز توسط یکی از خیرین شهرستان صورت پذیرفت و این کاروان که با پخش نواهای مذهبی حرکت در نقاط دیگر شهر مانند امیر‌آباد، یزدانشهر و ویلاشهر حرکت کرد.

کاروان خودرویی غدیر99 در نجف آباد کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر 1596948519 V7yJ1 300x200

کاروان خودرویی غدیر۹۹ در نجف آباد

کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر

کاروان خودرویی غدیر99 در نجف آباد کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر 1596948619 A9bL4
کاروان خودرویی غدیر۹۹ در نجف آباد
کاروان خودرویی غدیر99 در نجف آباد کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر 1596948618 Y5hS8
کاروان خودرویی غدیر۹۹ در نجف آباد
کاروان خودرویی غدیر99 در نجف آباد کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر 1596948616 T5oN6
کاروان خودرویی غدیر۹۹ در نجف آباد
کاروان خودرویی غدیر99 در نجف آباد کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر 1596948615 F9zA6
کاروان خودرویی غدیر۹۹ در نجف آباد
کاروان خودرویی غدیر99 در نجف آباد کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر 1596948612 A9mZ5
کاروان خودرویی غدیر۹۹ در نجف آباد
کاروان خودرویی غدیر99 در نجف آباد کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر 1596948547 P2oP9
کاروان خودرویی غدیر۹۹ در نجف آباد
کاروان خودرویی غدیر99 در نجف آباد کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر 1596948548 K0hH5
کاروان خودرویی غدیر۹۹ در نجف آباد
کاروان خودرویی غدیر99 در نجف آباد کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر 1596948596 H8iO8
کاروان خودرویی غدیر۹۹ در نجف آباد
کاروان خودرویی غدیر99 در نجف آباد کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر 1596948600 I2cE3
کاروان خودرویی غدیر۹۹ در نجف آباد
کاروان خودرویی غدیر99 در نجف آباد کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر 1596948609 V4pP4
کاروان خودرویی غدیر۹۹ در نجف آباد
کاروان خودرویی غدیر99 در نجف آباد کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر 1596948546 H0pO0
کاروان خودرویی غدیر۹۹ در نجف آباد
کاروان خودرویی غدیر99 در نجف آباد کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر 1596948519 V7yJ1
کاروان خودرویی غدیر۹۹ در نجف آباد
کاروان خودرویی غدیر99 در نجف آباد کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر 1596948518 B0bI2
کاروان خودرویی غدیر۹۹ در نجف آباد
کاروان خودرویی غدیر99 در نجف آباد کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر 1596948517 Q3xO5
کاروان خودرویی غدیر۹۹ در نجف آباد
کاروان خودرویی غدیر99 در نجف آباد کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر 1596948516 S6zM3
کاروان خودرویی غدیر۹۹ در نجف آباد
کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد+تصاویر            768x1024
کاروان خودرویی غدیر در نجف آباد