کاروان وحدت نجف آباد در دهه۶۰+تصاویر
کاروان وحدت نجف آباد در دهه۶۰+تصاویر
«شهروند»: در اواسط دهه شصت یک کاروان از مردم نجف آباد به مناسبت هفته وحدت عازم مناطق سنی نشین استان کردستان شده و با استقبال گرم و صمیمانه مردم خونگرم کرد مواجه می شوند. شبها در مدارس علمیه اهل تسنن اطراق داشتند.اگر عزیزی اطلاعات کامل تری دارد بفرمایند.

کاروان وحدت نجف آباد در دهه۶۰+تصاویر

«شهروند»: در اواسط دهه شصت یک کاروان از مردم نجف آباد به مناسبت هفته وحدت عازم مناطق سنی نشین استان کردستان شده و با استقبال گرم و صمیمانه مردم خونگرم کرد مواجه می شوند.
شبها در مدارس علمیه اهل تسنن اطراق داشتند.اگر عزیزی اطلاعات کامل تری دارد بفرمایند.

 

 

کاروان وحدت نجف آباد در دهه 60، سفر به مناطق سنی نشین کردستان
کاروان وحدت نجف آباد در دهه ۶۰، سفر به مناطق سنی نشین کردستان
کاروان وحدت نجف آباد در دهه 60، سفر به مناطق سنی نشین کردستان
کاروان وحدت نجف آباد در دهه ۶۰، سفر به مناطق سنی نشین کردستان. رد مشخص شده، مرحوم حاج عبدالحسین ملکی، از سابقین انقلاب و جنگ تحمیلی و پدر روحانی شهید غلامرضا ملکی
کاروان وحدت نجف آباد در دهه 60، سفر به مناطق سنی نشین کردستان
کاروان وحدت نجف آباد در دهه ۶۰، سفر به مناطق سنی نشین کردستان
کاروان وحدت نجف آباد در دهه 60، سفر به مناطق سنی نشین کردستان
کاروان وحدت نجف آباد در دهه ۶۰، سفر به مناطق سنی نشین کردستان
کاروان وحدت نجف آباد در دهه 60، سفر به مناطق سنی نشین کردستان
کاروان وحدت نجف آباد در دهه ۶۰، سفر به مناطق سنی نشین کردستان
کاروان وحدت نجف آباد در دهه 60، سفر به مناطق سنی نشین کردستان
کاروان وحدت نجف آباد در دهه ۶۰، سفر به مناطق سنی نشین کردستان

کاروان وحدت نجف آباد در دهه۶۰+تصاویر