کارگران ثبت نام کنند
کارگران ثبت نام کنند

کلیه کارگران ساختمانی تا پایان اسفند ماه ۹۵ فرصت دارند تا در سامانه خدمات رفاهی ثبت نام کنند. محمد مغزی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد با اعلام این خبر گفت: کلیه کارگران ساختمانی چه آنهایی که در حال حاضر تحت پوشش بیمه هستند و چه کارگرانی که هنوز نتوانسته اند تحت […]

کلیه کارگران ساختمانی تا پایان اسفند ماه ۹۵ فرصت دارند تا در سامانه خدمات رفاهی ثبت نام کنند.

محمد مغزی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد با اعلام این خبر گفت: کلیه کارگران ساختمانی چه آنهایی که در حال حاضر تحت پوشش بیمه هستند و چه کارگرانی که هنوز نتوانسته اند تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند، برای استفاده از مزایای بیمه سازمان تأمین اجتماعی تا پایان اسفند ماه ۹۵ فرصت دارند ضمن مراجعه به وب سایت ww.samanehrefah.ir اقدام به ثبت نام نمایند.