کار بزرگ برخی مسئولان جوان شهر
کار بزرگ برخی مسئولان جوان شهر

امام جمعه نجف آباد گفت: شهر ما زمینه های خوبی برای ایجاد دوقطبی های کاذب و تشدید کشمکش های سیاسی بدون نتیجه دارد و در شرایط بسیار سخت اقتصادی فعلی که دشمن کمین کرده و مردم شدید ترین مشکلات را تحمل می کنند، دامن زدن به اختلافات سیاسی بزرگترین ظلم و خیانت محسوب می شود. […]

امام جمعه نجف آباد گفت: شهر ما زمینه های خوبی برای ایجاد دوقطبی های کاذب و تشدید کشمکش های سیاسی بدون نتیجه دارد و در شرایط بسیار سخت اقتصادی فعلی که دشمن کمین کرده و مردم شدید ترین مشکلات را تحمل می کنند، دامن زدن به اختلافات سیاسی بزرگترین ظلم و خیانت محسوب می شود.

حجت الاسلام حسناتی افزود: «برخی مسئولان جوان شهر با تلاش و پیگیری زیاد، بسیاری از گره های به ظاهر بازنشدنی را باز کرده و کارهای بزرگی را انجام داده اند. حجت بر همه ما مسئولان جهت خدمت حداکثری به شهروندان تمام شده است.»