مهدی قربانپور یکی از کسبه های متفاوت نجف آباد است؛ روزانه به طور متوسط یک و نیم ساعت کتاب می خواند. فوق دیپلم ماشین ابراز دارد و سال ها است که مغازه لوازم خانگی اش در خیابان شریعتی بعد از بنیاد شهید سابق را اداره می کند.

کاسب نجف آبادی با روزی ۹۰دقیقه مطالعه+تصاویر

مهدی قربانپور یکی از کسبه های متفاوت نجف آباد است؛ روزانه به طور متوسط یک و نیم ساعت کتاب می خواند. فوق دیپلم ماشین ابراز دارد و سال ها است که مغازه لوازم خانگی اش در خیابان شریعتی بعد از بنیاد شهید سابق را اداره می کند.

قربانپور ریشه علاقه مندی به کتابخوانی را مربوط به دوران کودکی اش می داند و معتقد است بهترین کاری که مغازه دارها موقع بیکاری می توانند انجام دهند، همین کتابخوانی است.

دو دختر و تنها پسرش هم موفق در امر تحصیل و  مثل خودش علاقه مند مطالعه اند.

در حدود هشتاد وشش روز، ۱۰۶ جلد کتاب از انتشارات مهر زهرا در نزدیکی مغازه اش امانت گرفته و مطالعه کرده. علاقه مندی اصلی قربانپور در حوزه مطالعه، کتاب های داستانی و خاطرات است.

نکته جالب دیگه در مورد قربانپور، نداشتن گوشی همراه است. می گوید: «حدود یک ساله که برای تولدم گوشی خریده اند ولی هنوز ازش استفاده نکرده ام.»

در روزگاری که خیلی از کاسب ها، اوقات فراغت خود را به رصد خیابان و پیاده رو اختصاص می دهند، کاسب هایی مثل قربانپور قابل توجه اند.

مهدی قربانپور کاسب نجف آبادی با روزی ۹۰دقیقه مطالعه+تصاویر کاسب نجف آبادی با روزی ۹۰دقیقه مطالعه+تصاویر              3 221x300

مهدی قربانپور

کاسب نجف آبادی با روزی ۹۰دقیقه مطالعه+تصاویر