کاشت انجیر در انارستان جلال آباد
کاشت انجیر در انارستان جلال آباد
پایگاه خبری اداره جهاد کشاورزی نجف آباد: طی بازدید اخیر مسئولان این اداره از انارستان روستای جلال آباد که با حضور کارشناسان مرکز تحقیقات جهاد استان برگزار شد، اعلام شد در 100 هکتار از مساحت 380 هکتاری این انارستان، انجیر استهبان کاشته می شود.

کاشت انجیر در انارستان جلال آباد

پایگاه خبری اداره جهاد کشاورزی نجف آباد: طی بازدید اخیر مسئولان این اداره از انارستان روستای جلال آباد که با حضور کارشناسان مرکز تحقیقات جهاد استان برگزار شد، اعلام شد در ۱۰۰ هکتار از مساحت ۳۸۰ هکتاری این انارستان، انجیر استهبان کاشته می شود.

دلیل این تغییر کشت، نیاز آبی کم انجیر و مشکل وجود آفت کرم گلوگاه انار عنوان شده است.

نجف آباد نیوز: در متن خبر به وضوح اعلام نشده که این تغییر کاشت انجام شده یا در آینده انجام خواهد گرفت. نکته دوم، این است که طی این تغییرات، قرار است ۱۰۰ هکتار انارستان که چندین سال برای کاشت و نگهداری آن هزینه شده، ریشه کن شود و یا این درختان جدید، در نقاط کاشته نشده این انارستان غرس خواهد شد.

به هر حال این نکته هم باید جواب داده شود که چرا در یک انارستان ۳۸۰ هکتاری که قائدتاً باید با مطالعه و کار کارشناسی کافی اجرا شده باشد، بعد از تنها چند سال  شاهد تغییرات اساسی در حدود ۲۵درصد این اراضی باشیم.

باغ انار در نجف آباد

باغ انار در نجف آباد

کاشت انجیر در انارستان جلال آباد