کانال های ماهواره ای فارسی زبان امنیت ملی را نشانه گرفته اند
کانال های ماهواره ای فارسی زبان امنیت ملی را نشانه گرفته اند

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون گفت: در حال حاضر از مجموع سه هزار و پانصد کانال ماهواره ای که امکان فنی پخش برنامه های خود در ایران را دارند، بیش از صد و ۴۷ کانال به زبان فارسی با مخاطبین خود ارتباط برقرار می کنند و اکثریت آنها در راستای منافع حامیان […]

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون گفت: در حال حاضر از مجموع سه هزار و پانصد کانال ماهواره ای که امکان فنی پخش برنامه های خود در ایران را دارند، بیش از صد و ۴۷ کانال به زبان فارسی با مخاطبین خود ارتباط برقرار می کنند و اکثریت آنها در راستای منافع حامیان مالی خود، ضربه به ارکان نظام اسلامی را مد نظر قرار داده اند.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی در جمع تعدادی از مردم با بیان این مطلب ادامه داد:« در این میان یازده شبکه فارسی زبان به نام شیعه و اهل بیت با پشتیبانی مستقیم آمریکا و انگلستان به بهانه دفاع از تشیع، مرتبا مقدسات اهل تسنن را مورد هجمه قرار می دهند تا بدینوسیله بهترین توجیه را برای کافر خوانده شدن شیعیان و دامن زدن به اختلافات موجود را فراهم کنند.»

ابوترابی در ادامه خطر کانال های ماهواره ای فارسی زبان را همتراز و یا حتی بالاتر از تهدید مواد مخدر در جامعه دانست و اضافه کرد:« بسیاری از این شبکه های به ظاهر شیعه که اخیرا تعدادی از دفاتر جذب کمک های مالی مردم آنها در استان های مختلف نیز شناسایی و پلمپ شد، با ترویج برخی بدعت ها در مراسم عزاداری امام حسین مانند قمه زدن، به کار بردن الفاظ نامناسب در بیان احساسات و حرکاتی مانند تقلید صدای سگ به عنوان روی دوم سکه شبکه های ماهواره ای وهابی، نقشه پیچیده دشمنان را اجرا می کنند.»

هشدار نسبت به توطئه دشمنان برای مقاطع حساس پیش روی نظام در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری دیگر موردی بود که عضو هیات ر؋f