کاهش بارندگی ها در نجف آباد + تصاویر بارش برف
کاهش بارندگی ها در نجف آباد + تصاویر بارش برف
ایسنا: رییس اداره هواشناسی نجف آباد گفت: در سال زراعی جاری نزدیک به پنجاه میلی متر بارندگی داشته ایم که این میزان در مقایسه با حدود هفتاد میلیمتر بارندگی مدت زمان مشابه سال گذشته، کاهش قابل توجهی را نشان می دهد.

کاهش بارندگی ها در نجف آباد + تصاویر بارش برف

ایسنا: رییس اداره هواشناسی نجف آباد گفت: در سال زراعی جاری نزدیک به پنجاه میلی متر بارندگی داشته ایم که این میزان در مقایسه با حدود هفتاد میلیمتر بارندگی مدت زمان مشابه سال گذشته، کاهش قابل توجهی را نشان می دهد.

مجتبی حاج علی عسگری با اشاره به بارش ۱۰ میلی متر برف در نجف آباد در روز سه شنبه بیست و چهارم دی ماه ۹۸ گفت: متوسط دمای هفته گذشته شهرستان در هفته گذشته حدود ۳ درجه سانتیگراد بوده که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته نزدیک به ۲ درجه کاهش را نشان می دهد.

حاج علی عسگری اضافه داشت: با وجود کاهش مجموع بارندگی ها در طول سال زراعی که شروع آن مهر ماه هر سال است، میزان بارش های فصل پاییز شهرستان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته حدود پنج میلی متر افزایش را نشان می دهد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که در آخرین روزهای دی ماه شاهد بارش های بیشتر در سطح شهرستان نجف آباد باشیم.

در ادامه می توانید آخرین بارش برف در نجف آباد در روز سه شنبه را از دریچه دوربین رضا قلیچ خانی عکاس ایمنا مشاهده کنید.

بارش برف در نجف آباد

بارش برف در نجف آباد

کاهش بارندگی ها در نجف آباد + تصاویر بارش برف