«خبرنگار افتخاری»: با راه اندازی میز خدمت در بنیاد شهید نجف آباد، مشکل سرگردانی درصد قابل ملاحظه ای از مراجعان این مجموعه کاهش پیدا کرد.

کاهش سرگردانی ارباب رجوع بنیاد شهید نجف آباد با میز خدمت

«خبرنگار افتخاری»: با راه اندازی میز خدمت در بنیاد شهید نجف آباد، مشکل سرگردانی درصد قابل ملاحظه ای از مراجعان این مجموعه کاهش پیدا کرد.
رییس بنیاد شهید و امور ایثار گران نجف آباد افزود:هدف اصلی از راه اندازی میز خدمت رسیدگی به درخواست مراجعان در کوتاه ترین زمان ممکن بود که خوشبختانه امروز میتوانیم بگوییم تا حدود قابل قبولی به این هدف نزدیک شده ایم.
عطاالله شریعتی نیا،کاهش هزینه ها و صرفه جویی،جلوگیری از سرگردانی ارباب رجوع و کسب رضایت مراجعان به این نهاد را از دیگر اهداف راه اندازی میز خدمت برشمرد و تاکید کرد:نود درصد مراجعان به بنیاد شهید و امور ایثار گران از آغاز به فعالیت میز خدمت رضایت کامل دارند چرا که با این روش دیگر شاهد سر درگمی مراجعان نیستیم.
وی با بیان اینکه تمامی مسولان این نهاد و خود بنده موظفیم ساعات خاصی را پشت این میز حاضر شده و ارتباط رودر رو با ارباب رجوع داشته باشیم، افزود :این اقدام موجب خوشنودی افراد در رسیدگی به اموراتشان شده و از پیچده شدن امور جلوگیری کرده است.
لازم به ذکر است طرح میز خدمت در بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان نجف آباد به منظور تسهیل ارائه خدمات به خانواده های شاهد و ایثارگر این شهرستان در سال ۹۷ راه اندازی شده است.

عطاء الله شریعتی نیا کاهش سرگردانی ارباب رجوع بنیاد شهید نجف آباد با میز خدمت کاهش سرگردانی ارباب رجوع بنیاد شهید نجف آباد با میز خدمت                    300x200

عطاء الله شریعتی نیا

کاهش سرگردانی ارباب رجوع بنیاد شهید نجف آباد با میز خدمت