استان اصفهان چهارده سال متوالی با خشکسالی مواجه بوده و باید شفاف به مردم بگوییم که آب کم است.

کاهش ۱۰درصدی آب استان اصفهان

استان اصفهان چهارده سال متوالی با خشکسالی مواجه بوده و باید شفاف به مردم بگوییم که آب کم است.

پایگاه اطلاع رسانی آب و فاضلاب استان: مدیر آبفای استان گفت:در حال حاضر ۸۵درصد تامین آب شرب استان وابسته به سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ است که این موضوع نیز با حجم ذخیره سد زاینده رود ارتباط مستقیمی دارد. حجم سد به طور بی سابقه ای کاهش پیدا کرده و ورودی آب به شبکه توزیع شهری نزدیک به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

شرکت آبفای استان، آب شرب ۹۳ شهر و۳۰۰ روستا را تامین می کند.

حسین مجیدی مدیر آبفای نجف آباد نیز با درخواست از شهروندان برای صرفه جویی بیشتر بیان داشت: در صورت همکاری مردم و کاهش مصرف، این امکان را خواهیم داشت که بدون جیره بندی، روزهای پایانی سال که معمولا با افزایش مصرف آب است را بدون مشکل زیادی پشت سر بگذاریم.

هاشم امینی کاهش ۱۰درصدی آب استان اصفهان کاهش ۱۰درصدی آب استان اصفهان                     300x200

هاشم امینی

کاهش ۱۰درصدی آب استان اصفهان