کاهش ۲۰درصدی مصرف آب در نجف آباد
کاهش ۲۰درصدی مصرف آب در نجف آباد
آبفای استان: با فرهنگ سازی و تلاش کمیته مروجین سازگاری با کم آبی، مصرف سرانه مشترکین آب منطقه نجف آباد، بیش از ۲۰ درصد معادل سه میلیون و سیصد هزار متر مکعب در مقایسه با پارسال کاهش پیدا کرد .

کاهش ۲۰درصدی مصرف آب در نجف آباد

آبفای استان: با فرهنگ سازی و تلاش کمیته مروجین سازگاری با کم آبی، مصرف سرانه مشترکین آب منطقه نجف آباد، بیش از ۲۰ درصد معادل سه میلیون و سیصد هزار متر مکعب در مقایسه با پارسال کاهش پیدا کرد .

مروجین، کلاس های آموزشی خود را در نقاطی مانند مساجد، آموزشگاهها ، مدارس، کارخانجات، بیمارستانها و کارگاهها برگزار کرده اند و همزمان با مشترکین پر مصرف نیز جلسات توجیهی تشکیل می دادند.

صدور اخطار قطع آب برای مشترکان پر مصرف و منع فروش انشعاب آب به مکانهای در حال ساخت و ساز، از دیگر اقدامات انجام شده در این خصوص هستند.

مصرف آب

مصرف آب

نجف آباد نیوز