مصرف سرانه آب در شهر نجف آباد از 157 لیتر در شبانه روز به  110 لیتر کاهش یافت.در بهار و تابستان سال جاری حدود 40 درصد تخصیص آب شرب نجف آباد از طرح آبرسانی اصفهان بزرگ کاهش پیدا کرده است.

کاهش ۳۰درصدی مصرف آب در نجف آباد

مصرف سرانه آب در شهر نجف آباد از ۱۵۷ لیتر در شبانه روز به  ۱۱۰ لیتر کاهش یافت.در بهار و تابستان سال جاری حدود ۴۰ درصد تخصیص آب شرب نجف آباد از طرح آبرسانی اصفهان بزرگ کاهش پیدا کرده است.

پایگاه خبری آبفای استان: مدیر آب و فاضلاب شهرستان در ششمین همایش سازگاری با کم آبی گفت: با سازگاری مردم و استفاده از منابع محلی، از بحران کم آبی عبور کرده ایم. برخی واحد های شهرک های صنعتی علویجه و دهق، مصرف آب خود را با استفاده از تکنولوژی های جدید تا ۹۰ درصد کاهش داده اند.

حسین مجیدی گفت: ۸ فشار شکن در نجف آباد، یکی در گلدشت و یکی هم در کهریزسنگ نصب کرده و فشار شبکه توزیع را مدیریت کردیم. ۴کیلومتر شبکه فرسوده اصلاح شده و قرار است تا یک سال آینده، ۵هزار کنتور فرسوده عوض شوند. امسال ۶هزار مخزن و پمپ در واحد های مسکونی شهر نصب شده است.

مجیدی اظهار داشت: سازمان ها و ارگان های مختلف نزدیک به ۱۲۰۰ مخزن ذخیره نصب کرده اند . دانشگاه آزاد با استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف، ۲۰ درصد نسبت به پارسال کمتر آب مصرف کرده است.

وی ادامه داد: در راستای کارهای فرهنگی برای کاهش مصرف آب ۳۴۰ بنر حاوی هشت راهکار برای مصرف بهینه آب در نقاط مختلف نصب شده و بیش از ۱۴ هزار بروشور در همین خصوص توزیع کرده ایم. ۸جلسه نیز با مشترکان پر مصرف داشته ایم.

مجیدی خاطر نشان کرد: استخرها و کارواش ها ملزم شده اند که هر شش ماه یک بار، کنتور خود را آزمایش و در صورت نیاز تعویض کنند. طی چهار ماه، هفده انشعاب غیر مجاز آب شرب در باغات نجف آباد کشف شده است.

حسین مجیدی کاهش ۳۰درصدی مصرف آب در نجف آباد کاهش ۳۰درصدی مصرف آب در نجف آباد                     300x200

حسین مجیدی

(مجیدی در صحن شورای شهر، اولین نفر از سمت چپ)

 

کاهش ۳۰درصدی مصرف آب در نجف آباد