کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین

کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین

پوستر حاج قاسم سلیمانی کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین n00002027 r b 000 200x300

پوستر حاج قاسم سلیمانی

ترامپ قمارباز

کد همراه اول : 10001

کد ایرانسل : 44132119

لینک دانلود ترامپ قمارباز + کلیک کنید

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

ما ملت شهادتیم

کد همراه اول : 10002

کد ایرانسل : 44132120

لینک دانلود ما ملت شهادتیم + کلیک کنید

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

با علی باش

کد همراه اول : 10003

کد ایرانسل : 44132121

لینک دانلود با علی باش + کلیک کنید

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

فرزندان جامعه ما

کد همراه اول : 10004

کد ایرانسل : 44132122

لینک دانلود فرزندان جامعه ما + کلیک کنید

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

آرزوی شهادت

کد همراه اول : 10005

کد ایرانسل : 44132123

پخش آنلاین آرزوی شهادت

لینک دانلود آرزوی شهادت + کلیک کنید

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

حرکت امام حسین(ع)

کد همراه اول : 10006

کد ایرانسل : 44132124

پخش آنلاین حرکت امام حسین(ع)

لینک دانلود حرکت امام حسین(ع) + کلیک کنید

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

سپاه سپر مردم

کد همراه اول : 10007

کد ایرانسل : 44132125

پخش آنلاین سپاه سپر مردم

لینک دانلود سپاه سپر مردم + کلیک کنید

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

صدای شهید

کد همراه اول : 10008

کد ایرانسل : 44132126

پخش آنلاین صدای شهید

لینک دانلود صدای شهید + کلیک کنید

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

فرصت بحران ها

کد همراه اول : 10009

کد ایرانسل : 44132127

پخش آنلاین فرصت بحران ها

لینک دانلود فرصت بحران ها + کلیک کنید

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
دعای مستجاب

کد همراه اول : 97262

پخش آنلاین دعای مستجاب

لینک دانلود دعای مستجاب + کلیک کنید

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
ترس از جان نداریم

کد همراه اول : 97263

 

پخش آنلاین ترس از جان نداریم

لینک دانلود ترس از جان نداریم+ کلیک کنید

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
میزان

کد همراه اول : 97264

 

پخش آنلاین میزان

لینک دانلود میزان + کلیک کنید

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
خدمت به انسانیت

کد همراه اول : 97266

 

پخش آنلاین خدمت به انسانیت

لینک دانلود خدمت به انسانیت + کلیک کنید

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
کد پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی

نحوه فعالسازی

همراه اول
ارسال کد آوای انتظار به شماره 8989

ایرانسل

ارسال کد پیشواز به شماره 7575

سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 2177731193771551181911081551422221008597245پیشوازهایی در وصف شهید سردار سلیمانی

نام اثر نام صاحب اثر پخش آنلاین کد ایرانسل کد همراه اول کد رایتل
دعای مستجاب شهید حاج قاسم سلیمانی
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
97262
ترس از جان نداریم شهید حاج قاسم سلیمانی
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
97263
میزان فرصت شهید حاج قاسم سلیمانی
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
97264
خدمت به انسانیت شهید حاج قاسم سلیمانی
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
97266
سردار آسمانی رهبر معظم انقلاب
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
44132118 97265
سردار عشق کاظم بذر افکن
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
44127248 97267
مالک اشتر رهبر 1 محسن نامور
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
44115672 97278
مالک اشتر رهبر 2 محسن نامور
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
44115673 97279
سرباز مدافع حرم محمدرضا یزدخواستی
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
44115452 88463 4009197
شهید زنده شهید سردار احمد کاظمی
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
4417882 50427 4006794
دلتنگ شهیدان شهید سید مجتبی علمدار
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
4418244 56559
شهید غریب احمد صدرایی
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
44113412 92573
تکریم خانواده شهدا رهبر معظم انقلاب
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
44129022 58842 40010328