کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین

کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین

پوستر حاج قاسم سلیمانی کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین n00002027 r b 000 200x300

پوستر حاج قاسم سلیمانی

خصوصیات شهید سلیمانی از زبان رهبر معظم انقلاب (شجاعت، تدبیر و اخلاص مهم‌ترین خصوصیات سردار سلیمانی بود)

کد نام اثری از عملیات
۹۸۷۶۸ خصوصیات شهیدسلیمانی۳ رهبر معظم انقلاب پخش کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین head
۹۸۷۶۴ خصوصیات شهیدسلیمانی۱ رهبر معظم انقلاب پخش کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین head
۹۸۷۶۲ خصوصیات شهیدسلیمانی۲ رهبر معظم انقلاب پخش کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین head

از زبان شهید حاج قاسم سلیمانی

ترامپ قمارباز کد همراه اول : ۱۰۰۰۱ کد ایرانسل : ۴۴۱۳۲۱۱۹

لینک دانلود ترامپ قمارباز + کلیک کنید ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ما ملت شهادتیم کد همراه اول : ۱۰۰۰۲ کد ایرانسل : ۴۴۱۳۲۱۲۰

لینک دانلود ما ملت شهادتیم + کلیک کنید ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ با علی باش کد همراه اول : ۱۰۰۰۳ کد ایرانسل : ۴۴۱۳۲۱۲۱

لینک دانلود با علی باش + کلیک کنید ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ فرزندان جامعه ما کد همراه اول : ۱۰۰۰۴ کد ایرانسل : ۴۴۱۳۲۱۲۲

لینک دانلود فرزندان جامعه ما + کلیک کنید ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ آرزوی شهادت کد همراه اول : ۱۰۰۰۵ کد ایرانسل : ۴۴۱۳۲۱۲۳ پخش آنلاین آرزوی شهادت

لینک دانلود آرزوی شهادت + کلیک کنید ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ حرکت امام حسین(ع) کد همراه اول : ۱۰۰۰۶ کد ایرانسل : ۴۴۱۳۲۱۲۴ پخش آنلاین حرکت امام حسین(ع)

لینک دانلود حرکت امام حسین(ع) + کلیک کنید ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ سپاه سپر مردم کد همراه اول : ۱۰۰۰۷ کد ایرانسل : ۴۴۱۳۲۱۲۵ پخش آنلاین سپاه سپر مردم

لینک دانلود سپاه سپر مردم + کلیک کنید ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ صدای شهید کد همراه اول : ۱۰۰۰۸ کد ایرانسل : ۴۴۱۳۲۱۲۶ پخش آنلاین صدای شهید

لینک دانلود صدای شهید + کلیک کنید ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ فرصت بحران ها کد همراه اول : ۱۰۰۰۹ کد ایرانسل : ۴۴۱۳۲۱۲۷ پخش آنلاین فرصت بحران ها

لینک دانلود فرصت بحران ها + کلیک کنید

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ دعای مستجاب

کد همراه اول : ۹۷۲۶۲ پخش آنلاین دعای مستجاب

لینک دانلود دعای مستجاب + کلیک کنید

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ترس از جان نداریم

کد همراه اول : ۹۷۲۶۳   پخش آنلاین ترس از جان نداریم

لینک دانلود ترس از جان نداریم+ کلیک کنید

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ میزان

کد همراه اول : ۹۷۲۶۴   پخش آنلاین میزان

لینک دانلود میزان + کلیک کنید

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ خدمت به انسانیت

کد همراه اول : ۹۷۲۶۶   پخش آنلاین خدمت به انسانیت

لینک دانلود خدمت به انسانیت + کلیک کنید ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ کد پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی

نحوه فعالسازی

همراه اول ارسال کد آوای انتظار به شماره ۸۹۸۹

ایرانسل

ارسال کد پیشواز به شماره ۷۵۷۵

سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 2177731193771551181911081551422221008597245پیشوازهایی در وصف شهید سردار سلیمانی

نام اثر نام صاحب اثر پخش آنلاین کد ایرانسل کد همراه اول کد رایتل
دعای مستجاب شهید حاج قاسم سلیمانی
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
۹۷۲۶۲
ترس از جان نداریم شهید حاج قاسم سلیمانی
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
۹۷۲۶۳
میزان فرصت شهید حاج قاسم سلیمانی
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
۹۷۲۶۴
خدمت به انسانیت شهید حاج قاسم سلیمانی
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
۹۷۲۶۶
سردار آسمانی رهبر معظم انقلاب
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
۴۴۱۳۲۱۱۸ ۹۷۲۶۵
سردار عشق کاظم بذر افکن
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
۴۴۱۲۷۲۴۸ ۹۷۲۶۷
مالک اشتر رهبر ۱ محسن نامور
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
۴۴۱۱۵۶۷۲ ۹۷۲۷۸
مالک اشتر رهبر ۲ محسن نامور
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
۴۴۱۱۵۶۷۳ ۹۷۲۷۹
سرباز مدافع حرم محمدرضا یزدخواستی
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
۴۴۱۱۵۴۵۲ ۸۸۴۶۳ ۴۰۰۹۱۹۷
شهید زنده شهید سردار احمد کاظمی
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
۴۴۱۷۸۸۲ ۵۰۴۲۷ ۴۰۰۶۷۹۴
دلتنگ شهیدان شهید سید مجتبی علمدار
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
۴۴۱۸۲۴۴ ۵۶۵۵۹
شهید غریب احمد صدرایی
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
۴۴۱۱۳۴۱۲ ۹۲۵۷۳
تکریم خانواده شهدا رهبر معظم انقلاب
سردار دل ها کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول حاج قاسم سلیمانی با پخش آنلاین 164225301375713616180171157221342331203721
۴۴۱۲۹۰۲۲ ۵۸۸۴۲ ۴۰۰۱۰۳۲۸