کرونا، ۷هزار نفر را در نجف آباد بیکار کرد+فیلم
کرونا، ۷هزار نفر را در نجف آباد بیکار کرد+فیلم
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس: کرونا، هفت هزار نفر را در شهرستان نجف آباد بیکار کرده است. البته این آمار، مربوط به کسانی است که مشمول بیمه بیکاری شده اند و تعدادی نیز بیکار شده و از بیمه استفاده نمی کنند.

کرونا، ۷هزار نفر را در نجف آباد بیکار کرد+فیلم

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس: کرونا، هفت هزار نفر را در شهرستان نجف آباد بیکار کرده است. البته این آمار، مربوط به کسانی است که مشمول بیمه بیکاری شده اند و تعدادی نیز بیکار شده و از بیمه استفاده نمی کنند.

ابوترابی طی ویژه برنامه «خانه ملت» سیمای اصفهان با بیان این مطلب گفت: ساخت هر واحد مسکن، ۲۲۰ شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می کند و دولت می تواند با ارائه تسهیلات به خانه های نیمه تمام، این چرخه عظیم را به حرکت درآورد.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

کرونا، ۷هزار نفر را در نجف آباد بیکار کرد+فیلم