ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس: کرونا، هفت هزار نفر را در شهرستان نجف آباد بیکار کرده است. البته این آمار، مربوط به کسانی است که مشمول بیمه بیکاری شده اند و تعدادی نیز بیکار شده و از بیمه استفاده نمی کنند.

کرونا، ۷هزار نفر را در نجف آباد بیکار کرد+فیلم

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس: کرونا، هفت هزار نفر را در شهرستان نجف آباد بیکار کرده است. البته این آمار، مربوط به کسانی است که مشمول بیمه بیکاری شده اند و تعدادی نیز بیکار شده و از بیمه استفاده نمی کنند.

ابوترابی طی ویژه برنامه «خانه ملت» سیمای اصفهان با بیان این مطلب گفت: ساخت هر واحد مسکن، ۲۲۰ شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می کند و دولت می تواند با ارائه تسهیلات به خانه های نیمه تمام، این چرخه عظیم را به حرکت درآورد.

ابوالفضل ابوترابی کرونا، ۷هزار نفر را در نجف آباد بیکار کرد+فیلم کرونا، ۷هزار نفر را در نجف آباد بیکار کرد+فیلم                  300x200

ابوالفضل ابوترابی

کرونا، ۷هزار نفر را در نجف آباد بیکار کرد+فیلم