کسانی که می خواهند رئیس جمهور شوند+تصاویر
کسانی که می خواهند رئیس جمهور شوند+تصاویر

به افرادی که تصویر آن ها در گزارش تصویری آمده، خوب نگاه کنید. این افراد مدعی هستند که  توان رئیس جمهور شدن را دارند. (عکس ها را «محسن کرامت» برای «مشرق» گرفته است. گزارش تصویری چهره‌های سیاسی که در انتخابات ثبت‌نام کردند  

به افرادی که تصویر آن ها در گزارش تصویری آمده، خوب نگاه کنید. این افراد مدعی هستند که  توان رئیس جمهور شدن را دارند. (عکس ها را «محسن کرامت» برای «مشرق» گرفته است.

گزارش تصویری

چهره‌های سیاسی که در انتخابات ثبت‌نام کردند