کسی به ما خسارت نداده
کسی به ما خسارت نداده

به دنبال درج خبری در خصوص تسویه کامل خسارت مرغداران در شیوع اخیر آنفلوآنزای پرندگان، برخی مردم واکنش های متفاوتی داشته اند. تعداد دیگری از مرغداران هم با ارسال پیام هایی گفته اند که هنوز خسارتی به آن ها پرداخت نشده است. یکی از آن ها که به عنوان یکی از بزرگترین مرغداران منطقه مطرحه […]

به دنبال درج خبری در خصوص تسویه کامل خسارت مرغداران در شیوع اخیر آنفلوآنزای پرندگان، برخی مردم واکنش های متفاوتی داشته اند.

تعداد دیگری از مرغداران هم با ارسال پیام هایی گفته اند که هنوز خسارتی به آن ها پرداخت نشده است. یکی از آن ها که به عنوان یکی از بزرگترین مرغداران منطقه مطرحه نیز گفته «ما چیزی نگرفته ایم، چطور چنین ادعایی مطرح شده است؟»

یکی دیگه گفته: «من امروز از چند تا مرغدار دیگه هم سوال کردم گفتند به کی خسارت دادند ما که چیزی ندیدیم.»

(البته همه خواسته اند که اسمی از آن ها نبریم.)