ایرنا: حسن پور رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: درسه واحد کشتار مرغ شهرستان نجف آباد روزانه بیش از۳۵ هزارمرغ کشتار می شود. محمد مهدی حسن پور گفت:مرغ کشتار شده علاوه برتامین گوشت مصرفی مردم شهرستان نجف آباد درشهرستانهای خمینی شهر،اصفهان،فلاورجان و زرین شهر نیز تو زیع می گردد. حسن پور افزود: در شهرستان نجف […]

ایرنا: حسن پور رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: درسه واحد کشتار مرغ شهرستان نجف آباد روزانه بیش از۳۵ هزارمرغ کشتار می شود.
محمد مهدی حسن پور گفت:مرغ کشتار شده علاوه برتامین گوشت مصرفی مردم شهرستان نجف آباد درشهرستانهای خمینی شهر،اصفهان،فلاورجان و زرین شهر نیز تو زیع می گردد.
حسن پور افزود: در شهرستان نجف آباد ۱۵۵ واحد پرورش نیمچه گوشتی( مرغ) با ظرفیت ۲ میلیون پانصد هزاردر هر دوره فعال هستند.
وی ضمن تکذیب شایعه استفاده ازهورمونها برای رشد سریع طیور در مرغداری های شهرستان نجف آباد گفت:«چنین هورمونهائی در بازار برای استفاده مرغداریها وجود ندارد و همچنیین از نظر اقتصادی هم برای تولید کنندگان مرغ گوشتی به صرفه نیست.»
حسن پور اعلام داشت: دامن زدن به این گونه شایعات توسط افراد غیر کارشناس انجام گرفته و فاقد توجیه علمی است.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد در ادامه گفت: با توجه به نزدیک شدن عید سعید قربان جهت بهداشت سلامت مردم و بهداشت محیط، از فروش و کشتار دام غیر مجاز در سطح شهرستان جلو گیری خواهد شد.
وی افزود: برای نظارت بر سالم بودن دام و کشتار آن در روز عید ۱۰ اکیپ دامپزشکی در سطح شهرستان فعال میباشد.
حسن پور گفت: خدمات دامپزشکی توسط کارشناسان این مرکز در روز عید قربان به صورت رایگان ارائه میگردد.