سال44 برخی گروه‌های کمونیستی استقلال‌طلب در منطقۀ «ظَفار» کشور عمان شورش کردند. جنگ که طولانی شد، ایران به عنوان ژاندارم منطقه با درخواست سلطان عمان و چراغ‌سبز انگلیس در سال51 به این کشور نیروی نظامی اعزام کرد.

کشته شدن سرباز نجف آبادی در عمان

سال۴۴ برخی گروه‌های کمونیستی استقلال‌طلب در منطقۀ «ظَفار» کشور عمان شورش کردند. جنگ که طولانی شد، ایران به عنوان ژاندارم منطقه با درخواست سلطان عمان و چراغ‌سبز انگلیس در سال۵۱ به این کشور نیروی نظامی اعزام کرد.

تعداد سربازان و افسران اعزامی به شدت متناقض است و بین چند هزار تا چند ده هزار نفر آمار داده شده است. شرایط سخت و پیچیدۀ منطقه در کنار آمادگی بالای شورشیان، کشته و زخمی زیادی روی دست ایران گذاشت ولی در عوض برای انگلیسی‌ها خوب شد. هر نقطه‌ای را که ایرانی‌ها می‌گرفتند، انگلیسی‌های خیلی شیک و آقا‌وار با کمترین زحمت مستقر می‌شدند.

رژیم پهلوی تا حوالی سال۵۳ اخبار حضور نظامی‌اش در ظفار را به شدت سانسور کرد ولی بعد از چند سال که ورق به ضرر شورشیان برگشت، تحت تاثیر فشار افکار عمومی، به چند تیم محدود از خبرنگاران اجازۀ حضور در منطقه را داد. سانسور شدید، اجازۀ اعلام دقیق یا حتی تقریبی آمار تلفات و خسارات ایران در این نبرد را نداد ولی شاهدان عینی از گسترده بودن تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها گفته‌اند.

سال۵۴ شکست رسمی شورش اعلام شد ولی بخشی از نظامی‌های ایران تا سال۵۷ در ظفار باقی ماندند.

در میدان مرکزی نجف آباد، کاسبی داشتیم با فامیلی «سلطانی» که جزء اولین مغازه‌های خشک‌شویی شهر محسوب می‌شد. بچۀ او یکی از سربازهای کشته شده در جنگ ظفار بود و در یکی از جلسات انجمن شهر قرار گذاشتند، نقطه‌ای از شهر را به نام این سرباز نام‌گذاری کنند ولی در عمل اتفاقی نیفتاد. البته روزنامۀ اطلاعات خبر مربوط به این جلسه را سانسور کرد و نوشت که سلطانی غرب کشور در درگیری با اشرار کشته شده است.

«ناگفته ها» خاطرات محمد رضا پزشکی خبرنگار موسسه اطلاعات در نجف آباد در دهه ۴۰ و ۵۰؛ کاری از انتشارات مهر زهرا

 

سرباز نجف آبادی که در عمان کشته شد کشته شدن سرباز نجف آبادی در عمان کشته شدن سرباز نجف آبادی در عمان+ اسناد        9 300x222

سرباز نجف آبادی که در عمان کشته شد

سرباز نجف آبادی که در عمان کشته شد کشته شدن سرباز نجف آبادی در عمان کشته شدن سرباز نجف آبادی در عمان+ اسناد 2 300x281

سرباز نجف آبادی که در عمان کشته شد

کتاب ناگفته ها اثر محمد رضا پزشکی کشته شدن سرباز نجف آبادی در عمان کشته شدن سرباز نجف آبادی در عمان+ اسناد          236x300

کتاب ناگفته ها اثر محمد رضا پزشکی

کشته شدن سرباز نجف آبادی در عمان