تیمی از فوتسالیست های افغانستانی مقیم قم برای یک بازی دوستانه عازم نجف آباد بودند که در مسیر تصادف کرده و ۵نفرشان کشته و زخمی می شوند.

کشته شدن ۳فوتسالیست افغانستانی در راه نجف آباد+تصویر

تیمی از فوتسالیست های افغانستانی مقیم قم برای یک بازی دوستانه عازم نجف آباد بودند که در مسیر تصادف کرده و ۵نفرشان کشته و زخمی می شوند.
رکنا: در این حادثه که بر اثر ترکیدن لاستیک یکی از موتور ها و انحرافش از جاده روی می دهد، حسین کریمی به همراه رجب ناصری و علی محمد جان خود را از دست می دهند.
یونس اصغری دیگر مصدوم حادثه از کما خارج شده و یاسین گل احمدی نیز از ناحیه گردن، دست و پا دچار مصدومیت و شکستگی شده  است.
در متن خبر اشاره ای به محل دقیق بروز تصادف نشده.
فوتسالیست های افغانستانی کشته شدن ۳فوتسالیست افغانستانی در راه نجف آباد+تصویر کشته شدن ۳فوتسالیست افغانستانی در راه نجف آباد+تصویر                        300x187

فوتسالیست های افغانستانی

کشته شدن ۳فوتسالیست افغانستانی در راه نجف آباد+تصویر