در بازرسی از کارگاه جوشکاری و مرکز موم عاج کنی در بخش مهردشت، ۸۵قلم انواع داروهای غیر مجاز و حدود ۲تن عسل مشکوک به تقلبی بودن، کشف شد.

کشف اقلام دارویی در کارگاه جوشکاری در نجف آباد

در بازرسی از کارگاه جوشکاری و مرکز موم عاج کنی در بخش مهردشت، ۸۵قلم انواع داروهای غیر مجاز و حدود ۲تن عسل مشکوک به تقلبی بودن، کشف شد.
روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان: مسئول شبکه دامپزشکی نجف آباد گفت: کارشناسان دامپزشکی علاوه بر کنترل مستمر کلیه داروهای دامی موجود در داروخانه ها و یا مراکز درمانی، کلیه مراکز مرتبط با زنبور عسل را به طور دقیق رصد می نمایند.
محمد مهدی حسن پور افزود: داروهای دامپزشکی، مواد بیولوژیکی، سموم و مواد ضدعفونی را تنها از داروخانه ها و مراکز مجاز دامپزشکی تهیه نموده و در موقع خرید به تاریخ تولید، انقضاء، پروانه بهره برداری و مجوز صادره از سوی دامپزشکی توجه کنند.
رییس دامپزشکی نجف آباد کشف اقلام دارویی در کارگاه جوشکاری در نجف آباد کشف اقلام دارویی در کارگاه جوشکاری در نجف آباد najaf2 300x249

رییس دامپزشکی نجف آباد

کشف اقلام دارویی در کارگاه جوشکاری در نجف آباد