به دنبال ارائه گزارش در خصوص نگهداری یک راس بره آهو در منزلی مسکونی، ماموران اجرایی حفاظت محیط زیست با حکم قضایی وارد خانه شهروند نجف آبادی شدند.

کشف بره آهو در نجف آباد

به دنبال ارائه گزارش در خصوص نگهداری یک راس بره آهو در منزلی مسکونی، ماموران اجرایی حفاظت محیط زیست با حکم قضایی وارد خانه شهروند نجف آبادی شدند.

ایرنا: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد  گفت:  ماموران پس از جست و جوی خانه ، بره آهو را کشف و صاحب منزل را دستگیر کردند.
محمد محمدی مجازات متخلفان در این زمینه را یک تا شش ماه حبس دانست و افزود: شکار و صید، حمل و نگهداری حیوانات وحشی زنده یا غیر زنده، بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان محیط زیست ممنوع و تخلف محسوب می شود.

منطقه حفاظت شده قمیشلو در نزدیکی نجف آباد، یکی از زیستگاه های مهم آهو محسوب می شود.

بره آهو کشف بره آهو در نجف آباد کشف بره آهو در نجف آباد        300x169

بره آهو

کشف بره آهو در نجف آباد