کارشناسان شبکه دامپزشکی نجف آباد از یک واحد صنفی 75 قلم انواع دارو و مکمل خارجی غیر مجاز، قاچاق یا تاریخ گذشته را به ارزش دو و نیم میلیون تومان کشف و ضبط کردند.

کشف دو و نیم میلیون داروی غیرمجاز زنبور در نجف آباد

کارشناسان شبکه دامپزشکی نجف آباد از یک واحد صنفی ۷۵ قلم انواع دارو و مکمل خارجی غیر مجاز، قاچاق یا تاریخ گذشته را به ارزش دو و نیم میلیون تومان کشف و ضبط کردند.

محمد مهدی حسن پور رییس شبکه دامپزشکی نجف آباد گفت: مصرف داروهای غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشته علاوه بر درمان نامناسب گاهی منجر به بروز عوارض جانبی و تلفات در حیوانات می‌شود.

دارو کشف دو و نیم میلیون داروی غیرمجاز زنبور در نجف آباد کشف دو و نیم میلیون داروی غیرمجاز زنبور در نجف آباد          300x195

دارو

کشف دو و نیم میلیون داروی غیرمجاز زنبور در نجف آباد