این میزان داروی غیر مجاز طی ۱۲۰ بازرسی کارشناسان شبکه دامپزشکی از کارخانه های تولید خوراک دام و طیور، داروخانه ها، مراکز فروش واکسن و عسل فروشی های شهرستان کشف و ضبط شده است.

کشف سه هزار داروی دامپزشکی تاریخ گذشته در نجف آباد

این میزان داروی غیر مجاز طی ۱۲۰ بازرسی کارشناسان شبکه دامپزشکی از کارخانه های تولید خوراک دام و طیور، داروخانه ها، مراکز فروش واکسن و عسل فروشی های شهرستان کشف و ضبط شده است.

خبرگزاری صدا و سیما: رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: بیش از سه هزار و صد قلم انواع داروهای خوراکی و تزریقی، انواع مکمل به همراه واکسن های تاریخ مصرف گذشته در یک سال گذشته کشف شده است.

محمد مهدی حسن پور با اشاره به ممنوعیت فروش داروهای زنبور عسل در فروشگاه های لوازم زنبور عسل افزود‌: در بازدید های صورت گرفته از این فروشگاه ها نیز، چهار  عرضه‌کننده غیرمجاز داروهای غیرمجاز زنبور عسل به مراجع قضایی معرفی شدند و یک واحد متخلف نیز مهر و موم شد.

دارو کشف سه هزار داروی دامپزشکی تاریخ گذشته در نجف آباد کشف سه هزار داروی دامپزشکی تاریخ گذشته در نجف آباد          300x195

دارو

کشف سه هزار داروی دامپزشکی تاریخ گذشته در نجف آباد