عسل تقلبی در نجف آباد
عسل تقلبی در نجف آباد
نیروی انتظامی نجف آباد در بازرسی از یک انبار، شصت تن عسل تقلبی را کشف و ضبط کرده و فرد متخلف را هم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی دادند.

عسل تقلبی در نجف آباد کشف شد

خبرگزاری صدا و سیما:نیروی انتظامی نجف آباد در بازرسی از یک انبار، شصت تن عسل تقلبی را کشف و ضبط کرده و فرد متخلف را هم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی دادند.

همچنین در بازرسی از دو مغازه، بیش از ۲۸۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیون تومان کشف و جمع آوری شد.

نجف آباد نیوز

کشف عسل تقلبی

عسل تقلبی