کشف یک تن لبنیات غیر بهداشتی و فاسد در نجف آباد
کشف یک تن لبنیات غیر بهداشتی و فاسد در نجف آباد

یش از یک تن لبنیات غیر بهداشتی و فاسد در نجف آباد کشف و جمع آوری شد. مدیر شبکه بهداشت و درمان  شهرستان نجف آباد امروز گفت: در بازرسی از یک واحد ماست بندی سنتی در این شهرستان بیش از هزار و ۵۰ کیلوگرم لبنیات غیر مجاز و فاسد کشف و ضبط شد. حمید گله […]

یش از یک تن لبنیات غیر بهداشتی و فاسد در نجف آباد کشف و جمع آوری شد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان  شهرستان نجف آباد امروز گفت: در بازرسی از یک واحد ماست بندی سنتی در این شهرستان بیش از هزار و ۵۰ کیلوگرم لبنیات غیر مجاز و فاسد کشف و ضبط شد.
حمید گله داری افزود: این مواد شامل ماست، آب ماست و کشک مایع کپک زده ، قره قوروت غیربهداشتی و کشک خشک غیر قابل مصرف بود که در محل معدوم شد.
وی گفت: همچنین یک کیسه نیمه آرد نول نیز در ماست بندی کشف و به مرکز بهداشت منتقل شد.

منبع:واحد مرکزی خبر