کشف و توقیف چهار تن چوب بلوط قاچاق در نجف آباد
کشف و توقیف چهار تن چوب بلوط قاچاق در نجف آباد
صدا و سیما: بنابراعلام روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ماموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان نجف آباد در بازرسی از کامیون بنز چهار تن چوب بلوط بدون مجوز کشف کردند. راننده کامیون نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

کشف و توقیف چهار تن چوب بلوط قاچاق در نجف آباد

صدا و سیما: بنابراعلام روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ماموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان نجف آباد در بازرسی از کامیون بنز چهار تن چوب بلوط بدون مجوز کشف کردند.
راننده کامیون نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

نجف آباد نیوز: عمده این چوب ها، از کوه ها و دشت های زاگرس به مقصد چاه های  ذغالی محدوده اصفهان قاچاق شده و محیط زیست زاگرس را به شدت در معرض خطر قرار داده اند. به نظر می رسد، مجازات های درنظر گرفته شده برای قاچاق چوب، بازدارنده نیست.

قاچاق چوب

قاچاق چوب

کشف و توقیف چهار تن چوب بلوط قاچاق در نجف آباد