در روز سه شنبه ۲۶ اسفند۹۹ بیش از ۶۵۰ کیلوگرم شیرینی فاقد مجوز و مشکوک به فساد، کشف و توقیف گردید.

کشف و ضبط ۶۵۰کیلو شیرینی در نجف آباد

کانال تلگرامی «شهر من نجف آباد»: در پی تشدید بازرسیهای کارشناسان واحد مهندسی بهداشت محیط شهرستان نجف آباد از فروشگاههای سطح شهر، در روز سه شنبه ۲۶ اسفند۹۹ بیش از ۶۵۰ کیلوگرم شیرینی فاقد مجوز و مشکوک به فساد، کشف و توقیف گردید.

فاضل کارشناس مسوول واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان گفت: شهروندان حتما از فروشگاه های معتبر و واجد شرایط بهداشتی خرید کرده و هر گونه تخلف را با شماره تلفن ۱۹۰ در میان بگذارند.

کشف و ضبط شیرینی غیربهداشتی در نجف آباد کشف و ضبط ۶۵۰کیلو شیرینی در نجف آباد کشف و ضبط ۶۵۰کیلو شیرینی در نجف آباد 1 2 300x212

کشف و ضبط شیرینی غیربهداشتی در نجف آباد

کشف و ضبط ۶۵۰کیلو شیرینی در نجف آباد