خبرگزاری صدا و سیما:مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در بازرسی کارشناسان بهداشت این شهرستان از انبار نگهداری و توزیع مواد غذایی ،این مقدار نوشابه و دلستر تاریخ گذشته کشف و جمع آوری شد.مهدی رفیعی افزود: این انبار پلمپ شد و پرونده صاحب متخلف آن برای تعیین جریمه به مراجع قضایی […]

خبرگزاری صدا و سیما:مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در بازرسی کارشناسان بهداشت این شهرستان از انبار نگهداری و توزیع مواد غذایی ،این مقدار نوشابه و دلستر تاریخ گذشته کشف و جمع آوری شد.
مهدی رفیعی افزود: این انبار پلمپ شد و پرونده صاحب متخلف آن برای تعیین جریمه به مراجع قضایی ارسال شده است.