کشف گورهای شش طبقه در نجف آباد+تصویر
کشف گورهای شش طبقه در نجف آباد+تصویر
محمد رضا پزشکی خبرنگار روزنامه اطلاعات در نجف آباد طی دهه پنجاه و کارمند شبکه بهداشت می گوید: سالی که مشغول بتن ریزی فونداسیون شبکه بهداشت و درمان در کنار حسینیه اعظم بودیم، قبرهای شش و حتی هفت طبقه پیدا کردیم که عکس و فیلم هم از آن ها گرفتم.

کشف گورهای شش طبقه در نجف آباد+تصویر

محمد رضا پزشکی خبرنگار روزنامه اطلاعات در نجف آباد طی دهه پنجاه و کارمند شبکه بهداشت می گوید: سالی که مشغول بتن ریزی فونداسیون شبکه بهداشت و درمان در کنار حسینیه اعظم بودیم، قبرهای شش و حتی هفت طبقه پیدا کردیم که عکس و فیلم هم از آن ها گرفتم.

قضیه را که از مرحوم مادرم پرسیدم، تعریف کرد که در قحطی و ناامنی بزرگ نجف آباد (حوالی ۱۳۲۰) وضع به قدری خراب شد که هر کس در خانه به خاطر گرسنگی و نبود مواد غذایی فوت می کرد، اهالی منزل جسدش را می گذاشتند دم خانه.

پرسنل شهرداری هم با گاری این اجساد را جمع کرده و می بردند «میراب» نزدیک حسینیه نجف آباد. حدود ده پله که پایین می رفتی، آب قنات شیربچه در دسترس بود. همان جا، جسد را مختصر شست و شویی داده و می آوردند قبرستان کهنه.

در این قبرستان که محدوده فعلی ساختمان فرمانداری و اطرافش را در بر می گرفت، به خاطر کمبود فضا و صرفه جویی در توان نیروهای مسئول کفن و دفن، قبرها را شش طبقه یا گاهی هفت طبقه در نظر می گرفتند.

نفر اول را که خاک می کردند، رویش را لایه ای گل کشیده و مدتی بعد نفر دوم را رویش خاک می کردند.

در قحطی سراسری آن سال ها که به دلیل اشغال بخش شمالی ایران توسط روس ها و جنوب ایران توسط انگلیس روی داد، مواد غذایی به حدی کم شد که مردم مجبور به خوردن پوسته بادام شدند.

قبرستان کهنه نجف آباد

قبرستان کهنه نجف آباد

کشف گورهای شش طبقه در نجف آباد+تصویر