فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از دستگیری عامل فروش غير مجاز دارو و کشف بیش از ۱۰ هزار قرص،۵۰ شیشه شربت متادون و چندین قلم از داروهاي غير مجاز دیگر در عملیات ماموران این فرماندهی خبر داد.

کشف ۱۰هزار قرص غیرمجاز در نجف آباد

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از دستگیری عامل فروش غیر مجاز دارو و کشف بیش از ۱۰ هزار قرص،۵۰ شیشه شربت متادون و چندین قلم از داروهای غیر مجاز دیگر در عملیات ماموران این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ محمدحسین باباکلانی اظهار داشت: این میزان دارو با هماهنگی مقام قضایی و با حضور کارشناسان شبکه بهداشت از یک فروشگاه لوازم آرایشی کشف شد و ضمن پلمپ این مغازه، فرد متخلف نیز تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ محمد حسین باباکلانی فرمانده انتظامی نجف آباد کشف ۱۰هزار قرص غیرمجاز در نجف آباد کشف ۱۰هزار قرص غیرمجاز در نجف آباد photo 2020 08 10 18 01 36 300x173

سرهنگ محمد حسین باباکلانی فرمانده انتظامی نجف آباد

کشف ۱۰هزار قرص غیرمجاز در نجف آباد