صدا و سیما:  فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت:  ماموران کلانتری 17 فرماندهی انتظامی نجف آباد در بازرسی از یک انبار متروکه، پانزده تن چوب بلوط قاچاق به ارزش بیش از  یکصد و پنجاه میلیون تومان را کشف و جمع آوری کردند.

کشف ۱۵ تُن چوب بلوط قاچاق در نجف آباد

صدا و سیما:  فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت:  ماموران کلانتری ۱۷ فرماندهی انتظامی نجف آباد در بازرسی از یک انبار متروکه، پانزده تن چوب بلوط قاچاق به ارزش بیش از  یکصد و پنجاه میلیون تومان را کشف و جمع آوری کردند.

سرهنگ محمد حسین باباکلانی گفته یک نفر در این رابطه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده است.

چوب بلوط کشف ۱۵ تُن چوب بلوط قاچاق در نجف آباد کشف ۱۵ تُن چوب بلوط قاچاق در نجف آباد                 300x209

چوب بلوط

کشف ۱۵ تُن چوب بلوط قاچاق در نجف آباد