بازرسان شبکه دامپزشکی شهرستان در هفته جاری با هشت تخلف بهداشتی در چرخه عرضه فرآورده های خام دامی مواجه شده و دویست کیلو از این تولیدات را معدوم کردند.

کشف ۲۰۰کیلو فرآورده خام دامی در نجف آباد

بازرسان شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد در هفته جاری با هشت تخلف بهداشتی در چرخه عرضه فرآورده های خام دامی مواجه شده و دویست کیلو از این تولیدات را معدوم کردند.

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان: به کد پروانه بهره برداری بهداشتی از اداره کل دامپزشکی، تاریخ تولید، انقضاء و شرایط نگهداری فراورده خام دامی دقت کنید و و در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی، از طریق سامانه ۱۵۱۲ و یا تلفن  ۴۲۷۲۶۵۷۰ اطلاع دهید.

گوشت مرغ کشف ۲۰۰کیلو فرآورده خام دامی در نجف آباد کشف ۲۰۰کیلو فرآورده خام دامی در نجف آباد                 1 300x187

گوشت مرغ

کشف ۲۰۰کیلو فرآورده خام دامی در نجف آباد