کشف ۴۰۰میلیون ابزار قاچاق در نجف آباد
کشف ۴۰۰میلیون ابزار قاچاق در نجف آباد
صدا و سیما: سرهنگ میثم گوهری آرانی فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: ماموران پلیس بیش از پنج هزار مورد انواع ابزارآلات به ارزش تقریبی چهارصد میلیون تومان کشف کرده و یک متهم را با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی دادند.

کشف ۴۰۰میلیون ابزار قاچاق در نجف آباد

صدا و سیما: سرهنگ میثم گوهری آرانی فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: ماموران پلیس بر اساس دریافت خبری، از یک کارگاه متروکه، بیش از پنج هزار مورد انواع ابزارآلات به ارزش تقریبی چهارصد میلیون تومان کشف کرده و یک متهم را با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی دادند.

قاچاق

قاچاق

کشف ۴۰۰میلیون ابزار قاچاق در نجف آباد