موج: سرپرست پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان از کشف و توقیف محموله میلیاردی ظروف چینی قاچاق در نجف آباد و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.

کشف ۵۰۰ میلیون چینی قاچاق در نجف آباد

موج: سرپرست پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان از کشف و توقیف محموله میلیاردی ظروف چینی قاچاق در نجف آباد و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.

سرهنگ کامران ریاحی بیان داشت: یک محموله ظروف چینی قاچاق به ارزش  پانصد میلیون تومان در یکی از پارکینگ های سطح شهرستان نجف آباد کشف و توقیف شد.

وی افزود: در بازرسی از خودروی کامیون پارک شده در پارکینگ ۱۴۶ کارتن حاوی ظروف چینی خارجی که همگی فاقد مدارک گمرکی و به صورت قاچاق تهیه شده بود، کشف کردند.

قاچاق کشف ۵۰۰ میلیون چینی قاچاق در نجف آباد کشف ۵۰۰ میلیون چینی قاچاق در نجف آباد            300x200

قاچاق

کشف ۵۰۰ میلیون چینی قاچاق در نجف آباد