ایرنا: رییس اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد گفت: با تلاش یگان حفاظت محیط زیست این اداره پنج حلقه مار در منزل فردی در این شهرستان کشف شد.

کشف ۵ مار در یک خانه در نجف آباد

ایرنا: رییس اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد گفت: با تلاش یگان حفاظت محیط زیست این اداره پنج حلقه مار در منزل فردی در این شهرستان کشف شد.

محمد محمدی افزود: این مارها شامل ۲ آتشی، تیرک مار،  قیطانی، پلنگی بوده که برای رها سازی به زیستگاه های خود انتقال داده شد.

محمدی با اشاره به آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید، تصریح کرد: براساس قانون هر گونه شکار و صید، پرورش، تکثیر ، نگهداری ، حمل و خرید ، فروش و صادرات حیوانات قابل شکار و صید و اجزای آن مستلزم مجوزهای قانونی لازم است و  رعایت نکردن آن جرم بوده و پیگرد قانونی دارد.

مار

مار

کشف ۵ مار در یک خانه در نجف آباد