فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: به دنبال اقدامات فنی و تخصصی ماموران کلانتری 18 و اطلاع از وجود 2موتور سیکلت قاچاق در یک منزل مسکونی، با هماهنگی مقام قضایی، ماموران وارد محل مورد نظر شده و یک سوزوکی ۵۵۰ سی سی و تریل CRV را کشف می کنند.

کشف ۶۰۰میلیون موتور قاچاق در نجف آباد

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: به دنبال اقدامات فنی و تخصصی ماموران کلانتری ۱۸ و اطلاع از وجود ۲موتور سیکلت قاچاق در یک منزل مسکونی، با هماهنگی مقام قضایی، ماموران وارد محل مورد نظر شده و یک سوزوکی ۵۵۰ سی سی و تریل CRV را کشف می کنند.

سرهنگ محمد حسین باباکلانی ادامه داد: ارزش تقریبی این موتورها حدود ششصد میلیون تومان برآورد شده و یک نفر نیز در این رابطه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ محمد حسین باباکلانی کشف ۶۰۰میلیون موتور قاچاق در نجف آباد کشف ۶۰۰میلیون موتور قاچاق در نجف آباد                300x226

سرهنگ محمد حسین باباکلانی

کشف ۶۰۰میلیون موتور قاچاق در نجف آباد