کشف ۲۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق در نجف‌آباد
کشف ۲۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق در نجف‌آباد
ماموران یگان امداد نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد، در بازرسی از یک وانت نیسان، بیش از دو هزار و هشتصد لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و ضمن توقیف خودرو، فرد متخلف را با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی دادند.

کشف ۲۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق در نجف‌آباد

ایمنا: ماموران یگان امداد نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد، در بازرسی از یک وانت نیسان، بیش از دو هزار و هشتصد لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و ضمن توقیف خودرو، فرد متخلف را با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی دادند.

سوخت قاچاق

سوخت قاچاق

کشف ۲۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق در نجف‌آباد