ماموران یگان امداد نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد، در بازرسی از یک وانت نیسان، بیش از دو هزار و هشتصد لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و ضمن توقیف خودرو، فرد متخلف را با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی دادند.

کشف ۲۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق در نجف‌آباد

ایمنا: ماموران یگان امداد نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد، در بازرسی از یک وانت نیسان، بیش از دو هزار و هشتصد لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و ضمن توقیف خودرو، فرد متخلف را با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی دادند.

سوخت قاچاق کشف 2800 لیتر سوخت قاچاق در نجف‌آباد کشف 2800 لیتر سوخت قاچاق در نجف‌آباد                     300x203

سوخت قاچاق

کشف ۲۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق در نجف‌آباد