صدا و سیما: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گفت: کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط و بازرسان اتاق اصناف نجف آباد در بازرسی از یک کارگاه شیرینی پزی 720 کیلو گرم مربای فاسد و کپک زده که در تهیه و تولید شیرینی استفاده می شد را کشف و توقیف کردند.

کشف ۷۲۰ کیلو مربای فاسد از یک شیرینی پزی

صدا و سیما: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گفت: کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط و بازرسان اتاق اصناف نجف آباد در بازرسی از یک کارگاه شیرینی پزی ۷۲۰ کیلو گرم مربای فاسد و کپک زده که در تهیه و تولید شیرینی استفاده می شد را کشف و توقیف کردند.

علیرضا غیور افزود: مواد غیر بهداشتی کشف شده معدوم و متصدی خطاکار به مراجع قضایی تحویل شد.

نجف آباد نیوز: به نظر می رسد بهترین تنبیه برای چنین افرادی، معرفی نام و نشان آن ها به مردم است که در حال حاضر قانون اجازه چنین کاری را به دستگاه های متولی نمی دهد.

پلمپ کشف 720 کیلو مربای فاسد از یک شیرینی پزی کشف 720 کیلو مربای فاسد از یک شیرینی پزی          300x201

پلمپ