کشف ۹۵ کیلو حشیش در نجف آباد
کشف ۹۵ کیلو حشیش در نجف آباد
ماموران انتظامی شهرستان نجف آباد، در بازرسی از کامیون دانگ فنگ در یکی از محورهای فرعی شهرستان، نزدیک به نود و شش کیلوگرم حشیش که در اتاق بار خودرو به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود را کشف و ضبط کردند.

کشف ۹۵ کیلو حشیش در نجف آباد

پایگاه خبری پلیس:ماموران انتظامی شهرستان نجف آباد، در بازرسی از کامیون دانگ فنگ در یکی از محورهای فرعی شهرستان، نزدیک به نود و شش کیلوگرم حشیش که در اتاق بار خودرو به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود را کشف و ضبط کردند.

چندی قبل از این کشف، ماموران انتظامی اخباری در خصوص انتقال محموله مواد مخدر به مقصد شهر اصفهان دریافت کرده بودند. در همین خصوص، دو قاچاقچی نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شدند.

نجف آباد نیوز

کشف حشیش در نجف آباد

کشف حشیش