نیروهای انتظامی شهرستان نجف آباد طی روزهای اخیر بیش از ۲۶ هزار و ۴۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق و حدود ۲هزار قطعه لوازم و تجهیزات جانبی تلفن همراه قاچاق را کشف و ضبط کرده اند.

کشف۲۶ هزار سیگار قاچاق در نجف آ‌باد

نیروهای انتظامی شهرستان نجف آباد طی روزهای اخیر بیش از ۲۶ هزار و ۴۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق و حدود ۲هزار قطعه لوازم و تجهیزات جانبی تلفن همراه قاچاق را کشف و ضبط کرده اند.

خبرگزاری صدا و سیما: سیگارهای قاچاق طی بازرسی از منزل شخص قاچاقچی به دست آمده و ارزش لوازم تلفن همراه نیز حدود هفتاد میلیون تومان برآورد شده است.

دو متهم این پرونده ها نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شده اند.

سیگار قاچاق کشف26 هزار سیگار قاچاق در نجف آ‌باد کشف26 هزار سیگار قاچاق در نجف آ‌باد            300x200

سیگار قاچاق

کشف۲۶ هزار سیگار قاچاق در نجف آ‌باد