کلاهبرداری شیک از مولفان نجف آبادی
کلاهبرداری شیک از مولفان نجف آبادی
 طی روزهای اخیر برخی ناشرین که خود را از مجموعه های موفق در تهران معرفی می کنند، در تماس با مولفان نجف آبادی مدعی برنده شدن یا حائز رتبه شدن اثر مولف شده و خواستار واریز مبلغ مشخصی به منظور چاپ کتاب با یک پنجم هزینه بازار می شوند.

کلاهبرداری شیک از مولفان نجف آبادی

طی روزهای اخیر برخی ناشرین که خود را از مجموعه های موفق در تهران معرفی می کنند، در تماس با مولفان نجف آبادی مدعی برنده شدن یا حائز رتبه شدن اثر مولف شده و خواستار واریز مبلغ مشخصی به منظور چاپ کتاب با یک پنجم هزینه بازار می شوند.

شگرد دیگر این افراد، اعلام محدودیت زمانی برای واریز این وجه است به طوری که اعلام می کنند مولف برای استفاده از این امتیاز استثنایی، کمتر از ۲۴ تا ۴۸ ساعت وقت دارد.

در این کلاه برداری شیک و مجلسی، اعلام می شود که با واریز یک پنجم هزینه چاپ هزار جلد کتاب، انتشارات مذکور برایشان کتاب را به تیراژ هزار جلد چاپ کرده و مدتی بعد تعداد مشخصی کتاب به مولف تحویل خواهد داد.

این موضوع در حالی است که با تورم شدید شکل گرفته در حوزه نشر، چاپ این تعداد کتاب در چنین تیراژی به هیچ وجه امکان پذیر نیست و چنین ناشرانی با بخشی از مبلغ واریزی، تعداد محدودی از اثر چاپ کرده و حتی برای جلد اعتماد مولف، مبلغی به عنوان حق تالیف نیز به او پرداخت می کنند و در این میان بخش قابل توجهی از هزینه دریافتی را برای خود نگه می دارند.

نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب

کلاهبرداری شیک از مولفان نجف آبادی