صدا و سیما: رییس اداره آموزش پرورش شهرستان نجف آباد گفت: زمین این آموزشگاه را به مساحت هزارو ۴۰۰ مترمربع، فرزندان مرحوم عبدالعلی ایران نژاد واگذار کرده اند.

کلنگ زنی آموزشگاه خیرساز ایران نژاد در نجف آباد+تصاویر

صدا و سیما: رییس اداره آموزش پرورش شهرستان نجف آباد گفت: زمین این آموزشگاه را به مساحت هزارو ۴۰۰ مترمربع، فرزندان مرحوم عبدالعلی ایران نژاد واگذار کرده اند.
سید رضا موسوی زاده افزود: برای ساخت این آموزشگاه ۱۲ کلاسه که در جنوب نجف آباد و کنار بلوار شهید حججی ساخته خواهد شد، پنج میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است.

در حال حاضر شصت مدرسه از دویست مدرسه دولتی نجف آباد، به صورت دو نوبته اداره می شوند. سی و هفت مدرسه این شهرستان به طور کامل فرسوده بوده و چهل و هفت مجموعه نیر نیازمند مقاوم سازی هستند. نجف آباد باید سالیانه ۱۰ مدرسه جدید وارد چرخه آموزشی کند تا بتواند جوابگوی رشد جمعیت دانش آموزی اش باشد.

کلنگ زنی آموزشگاه ایران نژاد در نجف آباد

کلنگ زنی آموزشگاه ایران نژاد در نجف آباد

کلنگ زنی آموزشگاه ایران نژاد در نجف آباد

کلنگ زنی آموزشگاه ایران نژاد در نجف آباد

کلنگ زنی آموزشگاه خیرساز ایران نژاد در نجف آباد+تصاویر