پایگاه اطلاع رسانی استانداری اصفهان: با حضور عباس رضایی استاندار اصفهان، پروژه خدمات رفاهی و گردشکری آسپاشید؛ «خورشید اصفهان» با برآورد سرمایه گذاری هزار میلیارد تومان در جاده نجف آباد به تیران کلنگ زنی شد.

کلنگ زنی پروژه هزار میلیاردی گردشگری در نجف آباد

پایگاه اطلاع رسانی استانداری اصفهان: با حضور عباس رضایی استاندار اصفهان، پروژه خدمات رفاهی و گردشکری آسپاشید؛ «خورشید اصفهان» با برآورد سرمایه گذاری هزار میلیارد تومان در جاده نجف آباد به تیران کلنگ زنی شد.

این مجتمع رفاهی، خدماتی و گردشگری در زمینی به مساحت ۱۴۰ هزار متر مربع با ۷۰ هزار متر مربع ساختمان و طی ۲سال ساخته خواهد شد و در آن فضاهای تجاری، نمایشگاهی و هنری نیز پیش بینی شده است.

در این مجموعه که از لحاظ وسعت در کشور کم نظیر خواهد بود، بیش از ۴۰۰ درخت بیست تا صد ساله از دیگر نقاط منتقل و کاشته خواهند شد.

نجف آباد نیوز: در خبر منتشر شده، اشاره ای به محل دقیق طرح نشده است.

کلنگ زنی مجتمع گردشگری آسپاشید در نجف آباد کلنگ زنی پروژه هزار میلیاردی گردشگری در نجف آباد کلنگ زنی پروژه هزار میلیاردی گردشگری در نجف آباد                           146x300

کلنگ زنی مجتمع گردشگری آسپاشید در نجف آباد

کلنگ زنی پروژه هزار میلیاردی گردشگری در نجف آباد