کلنگ زنی چهارمین مدرسه خیر ساز «ملک»+تصاویر
کلنگ زنی چهارمین مدرسه خیر ساز «ملک»+تصاویر
کلنگ هنرستان پسرانه خیر ساز ملک۴ با شش کلاس درس، در بلوار فجر نجف آباد به زمین زده شد تا عباسعلی ملک زاده خیر مدرسه ساز نجف آبادی، چهارمین مجموعه آموزشی خود را ظرف یک سال آینده با هزینه یک و نیم میلیارد تومان بسازد.

کلنگ زنی چهارمین مدرسه خیر ساز «ملک»+تصاویر

کلنگ هنرستان پسرانه خیر ساز ملک۴ با شش کلاس درس، در بلوار فجر نجف آباد به زمین زده شد تا عباسعلی ملک زاده خیر مدرسه ساز نجف آبادی، چهارمین مجموعه آموزشی خود را ظرف یک سال آینده با هزینه یک و نیم میلیارد تومان بسازد.

زمین ۱۲۰۰ متر مربعی این هنرستان را خانواده مرحوم زمانی اهدا کرده اند.

ملک زاده که پیش از این به عنوان معلم خدمت کرده و چندین سال نیز در جایگاه تاجر فرش در آمریکا فعال بوده، طی سال های اخیر مجموعه ای از کارهای خیر را در شهرستان شروع کرده که تاکنون سه مدرسه و یک پایگاه بهداشتی درمان از این مجموعه به بهره برداری رسیده است.

این خیر سرشناس، ساخت مجموعه ای ویژه درمان و غربالگری سرطان را هم در دستور کار دارد که عملیات ساختمانی آن بیش از هفتاد درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

از ویژگی های خاص ملک زاده، تاکیدش بر ساخت هنرستان است طوری که برای دانش آموزان استثنایی نیز یک هنرستان ساخته است. او معتقد است تمام معلمان می توانند با تلاش و ابتکار در زمینه علم اقتصاد و تجارت به جایگاه کنونی او برسند.

طی سال های اخیر، خیران مدرسه ساز در نجف آباد به کمک دولت آمده و چندین باب مدرسه ساخته و تجهیز کرده اند تا جایگاه نجف آباد از لحاظ سرانه فضای آموزشی استاندارد، کمی از انتهای لیست استان تکان بخورد.

کلنگ زنی هنرستان ملک زاده

کلنگ زنی هنرستان ملک زاده

کلنگ زنی چهارمین مدرسه خیر ساز «ملک»+تصاویر