دکتر شهید عباسعلی جوزی در فاجعه منا به شهادت رسید و ۳بهمن ۱۳۹۴ در نجف آباد در کنار شهدای ۸ سال دفاع مقدس خاک سپاری شد. جوزی از جانبازان و آزادگان عملیات خیبر بود که خانواده اش سال ها از وضعیتش در زندان های عراق بی خبر بودند.

کلیپ شهید دکتر عباسعلی جوزی + دانلود

دکتر شهید عباسعلی جوزی در فاجعه منا به شهادت رسید و ۳بهمن ۱۳۹۴ در نجف آباد در کنار شهدای ۸ سال دفاع مقدس خاک سپاری شد

جوزی از جانبازان و آزادگان عملیات خیبر بود که خانواده اش سال ها از وضعیتش در زندان های عراق بی خبر بودند.

شهید جوزی کلیپ کلیپ شهید دکتر عباسعلی جوزی + دانلود n00217894 r b 012 300x210

شهید دکتر عباسعلی جوزی

فاجعه منا کلیپ کلیپ شهید دکتر عباسعلی جوزی + دانلود       1 300x173

فاجعه منا


Download “کلیپ به یاد شهید دکتر جوزی” c627ef6ad59e47ca44ae982216571bdb3754542-360p__41805.mp4 – 297 بار دانلود شده است – 19 MB

نجف آباد نیوز