کمک میلیاردی شهرستان نجف آباد به سیل زدگان
کمک میلیاردی شهرستان نجف آباد به سیل زدگان
ساکنین بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد در قالب مراکز مختلف همچون هلال احمر، کمیته امداد، بسیج، ارگان‌های دولتی، گروه‌های جهادی و دیگر مجموعه‌های مردم نهاد، بیش از هزار و دویست میلیارد تومان به سیل‌زدگان نقاط مختلف کشور کمک کردند.

کمک میلیاردی شهرستان نجف آباد به سیل زدگان

ایمنا: ساکنین بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد در قالب مراکز مختلف همچون هلال احمر، کمیته امداد، بسیج، ارگان‌های دولتی، گروه‌های جهادی و دیگر مجموعه‌های مردم نهاد، بیش از هزار و دویست میلیارد تومان به سیل‌زدگان نقاط مختلف کشور کمک کردند.

طبق اعلام صورت گرفته در نماز جمعه این هفته، از این میزان، هفتصد میلیون تومان به صورت نقدی بوده و مابقی را کمک‌های غیرنقدی تشکیل می‌داده که مجموع آنها در کمترین زمان ممکن از طریق ارگان‌های رسمی در اختیار سیل زدگان قرار گرفته است.

سیل زدگان

سیل زدگان

نجف آباد نیوز