بیش از هشت هزار نفر را زیر پوشش داریم و خیران در سال نود و شش بیش از پنجاه میلیون تومان به ما کمک کردند.

کمک ۵۰میلیونی خیران به بهزیستی نجف آباد

بیش از هشت هزار نفر را زیر پوشش داریم و خیران در سال نود و شش بیش از پنجاه میلیون تومان به ما کمک کردند.

ایرنا: علیرضا قناعتکار:  سال گذشته برای تهیه جهیزیه، پوشاک، درمان و سبد غذایی و لوازم التحریر افراد نیازمند و زیر پوشش بیش از ۷۷ میلیون تومان هزینه شده است.

وی ادامه داد: در همین مدت اداره کل بهزیستی استان، ۱۹میلیون تومان به واحد مشارکت شهرستان کمک کرده است.

علیرضا قناعتکار

علیرضا قناعتکار

کمک ۵۰میلیونی خیران به بهزیستی نجف آباد