بیش از هشت هزار نفر را زیر پوشش داریم و خیران در سال نود و شش بیش از پنجاه میلیون تومان به ما کمک کردند.

کمک ۵۰میلیونی خیران به بهزیستی نجف آباد

بیش از هشت هزار نفر را زیر پوشش داریم و خیران در سال نود و شش بیش از پنجاه میلیون تومان به ما کمک کردند.

ایرنا: علیرضا قناعتکار:  سال گذشته برای تهیه جهیزیه، پوشاک، درمان و سبد غذایی و لوازم التحریر افراد نیازمند و زیر پوشش بیش از ۷۷ میلیون تومان هزینه شده است.

وی ادامه داد: در همین مدت اداره کل بهزیستی استان، ۱۹میلیون تومان به واحد مشارکت شهرستان کمک کرده است.

علیرضا قناعتکار کمک ۵۰میلیونی خیران به بهزیستی نجف آباد کمک ۵۰میلیونی خیران به بهزیستی نجف آباد                300x200

علیرضا قناعتکار

کمک ۵۰میلیونی خیران به بهزیستی نجف آباد