کمک ۳۱۳ میلیون تومانی نجف آبادی ها به زندانی ها
کمک ۳۱۳ میلیون تومانی نجف آبادی ها به زندانی ها

پایگاه اطلاع رسانی زندانهای استان اصفهان: نادری رئیس زندان شهرستان نجف آباد گفت:باکمک و مساعدت و مشارکت خیرین و انجمن خیریه امام موسی کاظم، حدود ۳۱۳ میلیون تومان  به صورت نقدی، تعهدی، طلا و سایر اهدائی ها  جمع آوری و به ستاد دیه اهداء شد. وی ادامه داد: « مقرر گردید یک دستگاه آمبولانس با کلیه تجهیزات […]

پایگاه اطلاع رسانی زندانهای استان اصفهان: نادری رئیس زندان شهرستان نجف آباد گفت:باکمک و مساعدت و مشارکت خیرین و انجمن خیریه امام موسی کاظم، حدود ۳۱۳ میلیون تومان  به صورت نقدی، تعهدی، طلا و سایر اهدائی ها  جمع آوری و به ستاد دیه اهداء شد.

وی ادامه داد: « مقرر گردید یک دستگاه آمبولانس با کلیه تجهیزات توسط خَیر نیک اندیش احمد امینی جهت امورات زندانیان به زندان نجف آباد اهداء گردد.»

اولین جشن گلریزان نجف آباد ویژه آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، یک هفته پیش به میزبانی مجموعه ارگ شیخ بهایی برگزار شد.