کمیته های تشییع وبرنامه ریزی مراسمات شهیدحججی به ریاست حجت الاسلام  حسناتی امام جمعه  نجف آباد  تشکیل شد. طبق آن چه که در تصاویر مشخص است، حاضرین در این جلسه را نمایندگان لشکر زرهی۸ نجف اشرف، بنیاد شهید، دفتر امام جمعه، موسسه فرهنگی شهید کاظمی و برخی پیش کسوتان دفاع مقدس تشکیل می دهند.

کمیته های تشییع وبرنامه ریزی مراسمات شهیدحججی به ریاست حجت الاسلام  حسناتی امام جمعه  نجف آباد  تشکیل شد.

طبق آن چه که در تصاویر مشخص است، حاضرین در این جلسه را نمایندگان لشکر زرهی۸ نجف اشرف، بنیاد شهید، دفتر امام جمعه، موسسه فرهنگی شهید کاظمی و برخی پیش کسوتان دفاع مقدس تشکیل می دهند.