سال ها پیش خانه تاریخی ایران نژاد در بافت مرکزی شهر نجف آباد تخریب شد و دستگاه های اجرایی نیز اجازه هیچ گونه ساخت و سازی را در زمین مذکور ندادند تا این که مالکین با پیگیری های مستمر استانی توانستند مجوز ساخت مجموعه ای تجاری و اداری را در زمین مذکور گرفته و این […]

سال ها پیش خانه تاریخی ایران نژاد در بافت مرکزی شهر نجف آباد تخریب شد و دستگاه های اجرایی نیز اجازه هیچ گونه ساخت و سازی را در زمین مذکور ندادند تا این که مالکین با پیگیری های مستمر استانی توانستند مجوز ساخت مجموعه ای تجاری و اداری را در زمین مذکور گرفته و این روزها با نصب بنری، ساختمان ساخته شده به جای آن خانه تاریخی را پیش فروش کنند.

به گزارش خبرنگار ایمنا از نجف آباد تکرار چنین رویه ای در خصوص دیگر آثار تاریخی نجف آباد که اکثر آن ها هنوز فرصت ثبت ملی پیدا نکرده و با مساحت قابل توجهی در بافت مرکزی شهر قرار گرفته اند، نیز چندان دور از ذهن نخواهد بود.

همان طور که طی ماه های اخیر شاهد تخریب آثار تاریخی ارزشمندی چون خانه تدین و کاروان سرای مجیدی در این شهر توسط مالکان آنها بوده ایم، می توان متصور بود که چند سال دیگر با «از آسیاب افتادن آب ها»، باید منتظر صدور مجوز های ساختمانی و آغاز عملیات عمرانی ساخت و ساز های جدید در زمین بدون استفاده چنین آثار ارزشمندی باشیم.

از منظر دیگر نیز بایستی حقوق مالکین چنین آثاری را مورد توجه قرار داد؛ سرمایه چند میلیارد تومانی آن ها در مرکز شهر بدون استفاده باقی مانده و راه خاصی نیز برای درآمد زا کردن چنین آثاری پیش بینی نشده که همین امر می تواند به عنوان بهترین انگیزه برای تخریب برنامه ریزی شده چنین مجموعه هایی مورد توجه قرار گیرد.

به هر حال دستگاه های متولی حفاظت از میراث فرهنگی بایستی با طرح و ایده ای نو در این خصوص ورود پیدا کرده و ضمن استفاده از ظرفیت های بسیار خوب مردمی جهت مرمت و بهسازی چنین آثاری، منافع به حق مالکین برای داشتن درآمد از میراث ارزشمند گذشتگان خود را نیز در نظر بگیرند.

آثار تاریخی ارزشمند دیگری مانند عصارخانه اخلاقی و برجهای دوقلوی صفا در نجف آباد نیز از جمله بناهایی محسوب می شوند که در صورت عدم ورود به موقع مسئولان و انجام اقدامات منطقی، باید منتظر تخریب آن ها به شیوه های مختلف باشیم.